Artikelen door Edwin Borger

E Groot

  Aarzelend, maar voorzien van een glorieus gezicht, betrad X de klas. Achter zijn vader aan, die van tevoren het e.e.a. over de artiest wist te melden. De gitaar werd veilig gesteld en X was de rest van de dag bijzonder geconcentreerd bezig met rekenen, spelling en taal en schrijven en….en…en. Een overladen programma wel […]

Kun je aan niets denken?

  Niettegenstaande het feit dat alle ramen open en alle zonneschermen dicht waren, was het loei en loei heet in de klas. Nadat we ons in de ochtend door de eerste toets van de nieuwe rekenmethode hadden geworsteld ( Het is nieuw en daar moet je aan wennen jongens en meisjes, beste kinderen. Net zoals minister […]

Het zat er al in

In de tweede klas van de lagere school had ik een geweldige juf. Vooral omdat ze doorhad hoe ik in elkaar zat. Enthousiast, energiek, beweeglijk, praatgraag en lief. Ze wist ook wat ik later zou worden: Journalist!. Op enige halfbakken pogingen en een paar jaar als regionale basketballverslaggever voor de plaatselijke krant na, lukte dat […]

De Gouden Weken

In de flat waar ik destijds met mijn vrouw woonde, ik werkte toen in het Z.M.O.K.-onderwijs, woonde onder ons een gepensioneerde juf. Die mij (toen zij eenmaal wist dat ik meester was), regelmatig vooral ongevraagd advies gaf. Wat mij vooral is bijgebleven is haar interpretatie van de Gouden Weken: “Zes weken de zweep erover, daarna […]

Vroeger was alles beter

  Vroeger, toen ik begon als kakelverse meester, was alles beter. Alles? Nou, nee, dat niet. In ieder geval was het onderwijs beter. Waar we nu van de toren van de Pisa ranglijst afdonderen en een minister met subsidies en plannen strooit, had ik toen ik begon als meester geen weet van ranglijsten. En er […]

Neem een geit

De laatste restjes van een geslaagd Disney-themafeest dwarrelden nog door de gang van de school, toen ik een uur te vroeg de deur van mijn tijdelijke werkplek opende. Ik was niet zo vroeg aanwezig om de schoolleider te laten merken hoe gemotiveerd ik was, neen, ik had me vergist in de tijd. En kon dus […]

Waarom ben jij geen meester………meer?

  Zo nu en dan wordt mij gevraagd waarom ik zelf geen meester meer ben, als ik het zo belangrijk vind dat er mannen voor de klas staan. Er over lullen vult geen gaten in de formatie, aan de bak Borger! Goed punt en aldus heb ik mij aangemeld als inval-meestert! ZZP-Meestert! welteverstaan! Oh ja, […]

Onderwijs wil 30% mannen in 2030 voor de klas

Onderwijs wil 30 procent mannelijk personeel in 2030  In 2030 moet 30 procent van alle werknemers binnen het onderwijs voor de klas een man zijn. Nu is dat nog 13 procent, schrijft minister Wiersma aan de Tweede Kamer. Hij vindt het “een goed moment” om de ambitie van “een van de grootste werkgevers van Nederland” […]

Drempelpolitiek

Het kabinet wil de toelatingseisen voor de opleiding voor leraren in het basisonderwijs (pabo) tijdelijk versoepelen De drukinkt van het bericht was nog niet droog, of menigeen op internet met een mening over onderwijs buitelde al over elkander heen. Bij wijze van spreken dan. Het onderwijs staat al op de rand van de afgrond en […]