Drempelpolitiek

Het kabinet wil de toelatingseisen voor de opleiding voor leraren in het basisonderwijs (pabo) tijdelijk versoepelen

De drukinkt van het bericht was nog niet droog, of menigeen op internet met een mening over onderwijs buitelde al over elkander heen. Bij wijze van spreken dan. Het onderwijs staat al op de rand van de afgrond en dan nu dit. Vroeger kregen we nog les van echte docenten. Ze leren al niets meer tegenwoordig op de opleiding. De pabo’s reageerden daar weer hoogst verongenoegd op. En minister Wiersma bezocht nog maar een school, waar hij weer uitermate geïnspireerd vandaan kwam. Uiteraard willen wij in meningenland niet achterblijven. Ons ventiel moet ook zo nu en dan opengedraaid worden.

Het interesseert ons eigenlijk helemaal niets. Lekker versoepelen, de lat later in het jaar alsnog omhoog. Het is ons om het even. Zo lang niemand, behalve wij dan….., ziet dat dit voornemen past in een veel schadelijker patroon/systeem, lekker laten gaan.

Wat dat patroon is?

Allereerst zit er een volgens ons grote denkfout in.

Op die manier wordt de drempel voor eerstejaars verlaagd en dat moet leiden tot een grotere instroom en de vermindering van het lerarentekort.

Ja, als je de drempel wegneemt zal dit wellicht leiden tot een grotere instroom. Al blijft de vraag of de toelatingstoets studenten afschrikt om naar de pabo te gaan, nog steeds onvoldoende onderbouwd onbeantwoord. Het is dus maar de vraag of de instroom vergoot wordt.

  • Als de instroom toeneemt en de eerstejaars worden bijgespijkerd, is het maar de vraag of de hindernis die dan later in het eerste jaar wordt opgeworpen nu wel wordt genomen.
  • Als de instroom toeneemt en de drempel geen hindernis blijkt te zijn, is het nog maar de vraag of deze studenten niet tussentijds uitstromen.

En

  • Als dit alles gaat zoals het nu niet gaat ( er is onvoldoende aanwas, er is grote tussentijdse uitstroom, de toelatingstoets is niet de grootste drempel om de pabo te gaan doen), is het dus maar zeer de vraag of het lerarentekort hiermee verminderd wordt.

Naast teveel ‘alsen’ in dit verhaal (en dus noemt de politiek het gewoon een pilot), is er nog iets anders. En ook dat duidt op een systeemfout.

Nieuws van 24-08-2015: Fors minder studenten door nieuwe toelatingstoetsen

Zie je wel. Drempel omlaag, instroom en dus ook uitstroom omhoog.

Nieuws van 01-06-2018: Strengere toelating pabo leidt niet tot betere studenten

Oei, als een hogere drempel niet tot kwaliteit leidt, een lagere drempel zal volgens velen zeker niet tot betere studenten leiden. Wel meer maar slechter dus?

Nieuws van 10-10-2021: Zorgwekkend aantal aanmeldingen voor pabo

Drempel hier, drempel daar, of niet, het maakt geen fluit uit.

Ziet u de systeemfout? Nee, wij wel. OC&W ontbreekt het nog steeds aan een plan. Een Deltaplan. Eigenlijk hebben ze nog steeds geen idee. De drempel verlagen, de drempel verhogen en de balk in hun eigen oog niet zien.

Het onderwijs staat in de fik minister Wiersma. Het smeult niet, het is een uitslaande brand. Pilots om middels het verplaatsen van een drempel te gokken op vermindering van het lerarentekort zijn verleden tijd. Je blust geen brand met drempelpolitiek. En je vindt er ook de oorzaak van deze woedende fik niet mee.

Waarmee dan wel, horen wij u ongetwijfeld vertwijfeld roepen, na het zoveelste bezoek aan een geweldige school met gedreven onderwijzers en onderwijzeressen (alhoewel, onderwijzers…..dat is een puntje waar wij u graag binnenkort eens over bijpraten als u tijd heeft)?

Durf het aan om te beginnen met de oorzaken. Waarom staat de boel in de fik?

Neem die drempel eerst eens weg.

Indachtig Nietzsche, wij blogden dat al eerder, veel eerder:

Wie een waarom heeft, kan bijna ieder hoe verdragen

Echt waar. Zelfs drempels.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie