Mannenprobleem?

Het tekort aan mannen is niet het grootste probleem in het basisonderwijs

Aldus Volkskrant columniste Aleid Truijens, in de editie van maandag 17 januari 2022. De link naar haar column loopt dood:

Aleid Truijens is exclusief voor abonnees. 

En dat is maar goed ook.

Want de betreffende column is weer een fraai voorbeeld van populistische framing, het verkondigen van onjuistheden en daar zitten we niet meer op te wachten. Ook niet als het uit de pen komt van een gerespecteerd en gerenomeerd iemand als Aleid Truijens. Die zou beter moeten weten en vooral beter moeten doen.

En dus stuurden wij namens Meestert! een reactie in de vorm van een opiniestuk. Zoals we dat al vaker deden. En ook nu zag de Volkskrant wederom af van publicatie. Met als reden dat ze het stuk graag hadden willen publiceren, maar het door de drukte vergeten waren. “En nu is het niet meer actueel….”  

Jammer, eeuwig jammer en dus op onze eigen site de onverkorte versie van onze reactie naar de Volkskrant. Want Meestert! is niet exclusief voor abonnees. Meestert! is er voor en van iedereen.

 

Ingezonden opinie reactie Meestert!

 

Het tekort aan mannen is niet het grootste probleem in het basisonderwijs, kopte columnist Aleid Truijens in de Volkskrant van maandag 17 januari 2022.

Los van de vraag wie dit beweert, of waar dat beweerd wordt (een vraag waar zij in haar column geen antwoord op geeft), vinden wij van Meestert! dat het overschot aan slecht onderbouwde meningen en frames met betrekking tot het genderdiversiteitsvraagstuk binnen het onderwijs, wel een groot probleem is.

Een vraagstuk overigens waar Aleid Truijens zelf zeker warm voor loopt.

In haar column van 18 februari 2017 is zij namelijk nog van mening dat het rampzalig is dat er zo weinig mannen voor de klas staan. Des te opmerkelijker haar column van afgelopen maandag dus.

Zij doet de goede zaak (meer genderdiversiteit in het onderwijs) hiermee geen goed.

Dat veel jonge mannen hun neus niet optrekken voor een poepbroek is geen generalisatie, het is volstrekte onzin. Net zo goed als dat een gevulde luier een reden zou zijn voor jongens om de pabo massaal links te laten liggen. Naast het feit dat dit een populistisch en veelgebruikt frame is, is er nog iets anders.

Uit een groot onderzoek naar de optimale inrichtingen van lerarenopleidingen/ de visie op het lerarenberoep uit 2018, afgenomen onder VWO-HAVO en MBO-4 studenten, blijkt nergens dat zowel jongens als meisjes de pabo afslaan vanwege een poeplucht. In plaats van dat de column daar, ruim vier jaar na publicatie van het onderzoek, aan refereert, gaat Aleid Truijens hier net zoals zovelen voor haar, stevig uit de bocht.

Het gevoel dat zij heeft dat seksistische aannames de humuslaag vormt van de
al jarenlang opspelende wens om de pabo te splitsen in een opleiding voor leerkrachten onderbouw en bovenbouw van de basisschool klopt.

Sterker nog, zij heeft daar in haar al eerdergenoemde column van februari 2017 aardig wat ‘mest’ voor aangeleverd:

School is braaf en doodsaai. Iets voor nerds, en voor meisjes’

‘Iedere onderwijsvernieuwing van de afgelopen decennia betekende verdere feminisering: steeds minder kennisoverdracht, competitie en harde normen, steeds meer vaardigheden als communiceren, plannen, empathie tonen, samenwerken en presenteren’

En meer, veel meer. Ongetwijfeld goed bedoeld, ironie als stijlfiguur, overdreven en gebruikt om de dialoog op gang te krijgen. Alleen zijn wij, van Meestert! in ieder geval, de teneur en toonzetting zat. Het is niet helpend, werkt niet, is op velerlei vlak onjuist en ongefundeerd. En trekt zeker geen jongens naar de pabo. Maar ook geen meisjes. Zo’n column vergroot het probleem van het lerarentekort in onze optiek alleen maar.
Zo ook het deel van haar column waarin zij ingaat op het feit dat het wel eens belangrijk zou kunnen zijn als er naast MBO’ ers ook academisch geschoolde studenten richting de pabo zouden gaan:

Die academici kunnen ervoor zorgen dat meer wetenschappelijke kennis de basisscholen bereikt en dat voortaan gewerkt wordt met methoden die bewezen effectief zijn. Ook zouden deze leraren (m/v) de nieuwsgierigheid en onderzoeksdrang van kinderen (m/v) kunnen stimuleren’

Dat voortaan gewerkt wordt met methoden die bewezen effectief zijn? Zouden leerkrachten met een HAVO of MBO-4 vooropleiding dat dan niet doen of kunnen? Stimuleren zij de nieuwsgierigheid en onderzoeksdrang van kinderen minder of niet?

Ook hier begeeft Aleid Truijens zich richting de meningenfabriek, zonder dat er ergens een onderbouwing uit de hoge columnistenhoed wordt getoverd.

Of deze column ertoe zal gaan leiden dat én jongens, én meisjes én VWO’ ers de pabo gaan bevolken is voor ons niet de vraag. Nee, dat gaan ze niet doen. Veel van wat Aleid Truijens beweert past namelijk prima in het toch al slechte beeld dat veel jongeren door buitenstaanders wordt voorgespiegeld.

Of veel potentiele pabo-studenten haar column lezen is voor ons ook niet de vraag. Nee, die lezen ze niet. Dennis Wiersma en Robert Dijkgraaf lezen haar column wel. Wij hopen dat de column beide ministers niet op het spoor zet richting antwoord op de vraag wat zij met de pabo van plan zijn.

Daarom gaan wij er van uit dat de Volkskrant dit opiniestuk(je) van ons als tegengeluid plaatst.

Zodat beide ministers zich gefundeerd, los van de gebruikelijke frames, kunnen gaan richten op wat er echt toedoet: kwalitatief goed onderwijs. Op pabo’s met ruim voldoende meisjes én jongens

Edwin Borger en Robert-Jan Kooiman, Meestert!

 

 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie