De PikkenPabo

 

 

Hoe kom je er op…….en dan bedoelen we de naam: de PikkenPabo. We bedoelen niet de vraag te stellen hoe je op de pabo komt. Als al dan niet jong ‘pikkie’.

Terwijl in Amerika de meute het establishment en de democratie bestormde, constateert de Volkskrant dat mannen en jongens nog steeds de pabo niet bestormen. En dat minister I van E daar doordacht wat aan gaat willen doen. HIER kunt u dat stukje lezen. Een slecht stukje overigens. Los van het gegeven dat het zoals veel andere krantenstukjes over onderwijs bol staat van aannames, frames en al dan niet feitelijke onjuistheden.

Het krantenstukje leidt ner-gens- naar- toe. Niks. Nada. Nakkes.

Nergens? Echt nergens?

Ok. Bijna nergens naartoe, vooruit dan.

De roep om meer leerkrachten is al veel langer gaande. Meer mannen, meesters, voor de klas is een onderdeel van deze oproep. Een stap in het proces om te komen tot meer leerkrachten. Hoe is het mogelijk dat er nu teruggegrepen wordt naar mythes over mannen. Mythes? Ja, mythes. Er is namelijk geen enkel degelijk onderzoek dat aantoont dat mannen afhaken omdat ze naar kleuters moeten. Dit is een aanname, een veronderstelling. Vaak ook een wensgedachte. Daar kan OC&W toch geen beleid op maken? En tot slot is het zo dat er al veel langer geëxperimenteerd wordt door pabo’s met vrije keuze in specialisatie per bouw. Voor mannen én vrouwen. Mannen die uiteindelijk niets met kleuters hebben kunnen uiteindelijk lekker de bovenbouw in. Trouwens, als je ergens ballen voor moet hebben dan is het wel lesgeven in de kleuterbouw. Dat is echt een vak apart, een ambacht. Dat zou mannen juist wel moeten aanspreken.

De kant die een dergelijk flutstuk wel opgaat is dat de loopgraven op de social media weer kunnen worden ingenomen. Juffen (sommige dan, niet generaliseren dat doet de Volkskrant al) reageren als op hun pik getrapt. Wellicht terecht. Meesters (de weinigen die er dan nog zijn) bevestigen óf de stereotypering dat mannen alleen in de bovenbouw willen werken. Of verdedigen zich dat zij juist heel graag met kleuters werken. Het leidt weer tot hokjesdenken en lost niets op. In alle drie de gevallen gaat het stukje van de Volkskrant niet de richting op van een denkwijze die kan leiden tot een pakket maatregelen. Maatregelen die goed doordacht, gebaseerd op onderzoek, gaan leiden tot meer mannen voor de klas. En daarmee een bijdrage leveren aan het terugdringen van het lerarentekort én zorgen voor meer gender-diversiteit binnen schoolteams.

Eikels zijn het.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie