Over Meestert!

Al langere tijd is er een behoefte aan meer mannen in het onderwijs. Een behoefte die breed gedeeld werd (vanuit het werkveld, vanuit de politiek, vanuit ouders en externe partners van het onderwijs) en nog steeds breed gedeeld wordt. Er zijn verschillende initiatieven ontplooid om tot een duurzame toename van het aantal mannen in het onderwijs te komen. Het aantal mannen voor de klas, Meestert! richt zich vooralsnog alleen op de mannen van het primair onderwijs, heeft echter inmiddels een historisch dieptepunt bereikt. In 2015, het startjaar van Meestert!, was dit percentage 13,8, een reden voor ons om de reis van de lange adem te gaan starten.

Een reis waarvan we wisten én weten dat het er een van doorzetten zou worden. Veel van de andere initiatieven stierven namelijk een schone dood. Meestert! niet, Meestert! is springlevend. Vanuit inmiddels negen communities ondernemen we acties om onze bedoelingen kracht bij te zetten.

Wat doen we?

  1. We organiseren communitybijeenkomsten waarbij Meesters met elkaar in gesprek gaan over hun vak, de acties die we ondernemen en allerlei andere belangrijke en gewichtige zaken…
  2. We werken actief aan samenwerkingsverbanden met opleidingen. Te denken valt aan voorlichting op open dagen, gastcolleges, hulplijn voor mannelijke studenten in nood. We ondersteunen sexespecifieke stagebeleid ( een mannelijke student zou in ieder geval bij de start van zijn opleiding een mannelijke mentor moeten hebben).
  3. We werken samen met besturen, lokale en nationale overheden om meer mannen voor de klas (weer) op de kaart te krijgen en te houden. O.a. door er beleid voor te maken en uit te voeren.
  4. We lanceren (ludieke) acties die én aandacht vragen voor het tekort én imago-verbeterend werken.

Wat willen we bereiken?

  1. 30% van alle teams bestaat uit meesters. Desnoods via een Meester quotum. Gewoon om iedereen in de mindset te krijgen dat het raar is om alleen maar teams van vrouwen te hebben. Het is niet anders  dan ‘vrouwen aan de top’, waar het vreemd doch hardnekkig is dat er zo weinig vrouwen zitten. Gewoon aannemen, in het huidig tempo duurt het nog decennia, dan maar een taakstellend quotum!
  2. 40% eerstejaars op de Pabo zijn mannen en hun uitvalpercentage (nu tot 60%) is gehalveerd.
  3. ons ultieme doel is dat kinderen net zoveel les krijgen van een juf als van een meester. Daar heb je 30% meesters op school voor nodig en allerlei sport, muziek, theater, geschiedenis of andere vak-meesters die de klas wekelijks lesgeven. Dit introduceren geeft het vak ook nog iets wat nu mist: ruimte voor mensen die zich in 1 vak willen specialiseren, dat aan meerdere groepen leerlingen geven op meerdere scholen. Een carrièreperspectief wat veel meesters en juffen zal aanspreken.

Anders nog iets?

Meesters zijn geen doel op zich. Laat dat helder zijn. Waarom dan toch al die uitspraken hier?

We houden wel van wat taakstelling. Werkt motiverend en die functie is belangrijker dan de eindstreep zelf. We dagen mensen die dit lezen uit om mee te doen en onze doelen te steunen.

Wie is wie?

Edwin Borger

“Edwin is de stem van Meestert”

Haarlem, Ierland, Rugby, zoons, vrouw. Brand new Polo in de lease. Robert-Jan vindt dat hij van vies bier houdt.

Edwin is een meester, meesterlijke directeur en ondernemer. Werkt met mensen en met onderwerpen waar zijn hart ligt. Is maatje vanaf het begin in dit Meestert avontuur.

Praktisch is Edwin de man van Noord NL, blogger in de media en heeft veel ervaring met ‘zij-instroom.’

Robert-Jan Kooiman

Gouda. Fietser. Prutser, zeker op vrijdag in de garage. Dochters en vriendin. Zijn motto: “de aanhouder wint.”

Creatief genoeg om van een idee iets moois en goeds te maken, in dit geval in het onderwijs, met de meesters. Wil echt doen wat ergens toe doet, de rest is bullshit. Edwin vindt dat ie zich veel te druk maakt en veel meer moet loslaten.

Waar moet je m voor hebben?

Als je iets op poten wil zetten en het lukt moeizaam. Achter de ietwat nonchalante houding schuilt gewoon een degelijke trouwe collega.

Verhalen uit het land!