Meestert! staat voor(op).

Meestert! is een landelijk opererende stichting die als bedoeling heeft meer mannen het onderwijs in te krijgen en ze er ook in te houden. Dit doen we met Meestert! sinds 2015. Meer mannen in het onderwijs betekent actief meewerken aan het terugdringen van het leerkrachtentekort in het algemeen.

Meer mannen in het onderwijs betekent ook het vergroten van diversiteit op basis van geslacht. Diversiteit die zou kunnen gaan bijdragen aan een andere kijk op onderwijs, een andere kijk op oplossingen voor de vraagstukken waar het onderwijs mee te maken heeft. Niet beter, wel anders.

MEER OVER MEESTERT>>

Verhaal uitgelicht

En door!

Feminisering basisonderwijs zet door, maar remt af (bron: amp arbeidsmarktanalyse PO 2021) Het po is een sterk gefeminiseerde sector. Ook de afgelopen jaren is het aandeel vrouwen gestegen: in 2016 kwam het aandeel vrouwen (in fte) uit op ruim 80 %, terwijl dit aandeel in 2020 is gestegen naar bijna 82 %. Wel zien we […]

Verhalen uit het land!