SER advies gemiste kans-open oproep aan Steven van Eijck

 

Beste Steven van Eijck.

Wij vragen uw aandacht voor het volgende.

De SER komt met een advies. Over het onderwijs dit keer.

“Gelijke kansen in het onderwijs. Structureel investeren in kansengelijkheid voor iedereen”

In dit advies wordt er een verband gelegd tussen kansenongelijkheid en diversiteit vóór de klas. Mooi, daar streeft Meestert! namelijk ook al jaren naar. Dat wist de SER vast wel. Niet dus.

Op blz. 69 van het adviesrapport lijkt het eerst goed te gaan.

Maak werk van diversiteit en inclusie in de klas

Om ervoor te zorgen dat iedere leerling wordt gezien en zich gezien voelt, en zich kan ontwikkelen in een inclusieve omgeving die verschillen tussen leerlingen onderkent en waardeert, is diversiteit in de klas en op school van groot belang

Niet alleen de diversiteit onder leerlingen is van belang; datzelfde geldt voor leraren.

Meer diversiteit ín de klas vraagt ook om een grotere verscheidenheid aan mensen vóór de klas.

Ga door. Nu komt het. Het rapport van Researchned Meer Meesters? Routes naar diversiteit voor de klas. dat in opdracht van hetzelfde minsterie is geschreven dat opdracht aan de SER gaf dit advies te schrijven (OC&W) wordt nu aangehaald.

Nee, driewerf nee. De SER slaat de plank vervolgens gruwelijk mis.

Vaak is in dit verband de aandacht nog te zeer gericht op het tekort aan mannen voor de klas, maar diversiteit heeft ook betrekking op onder meer etnische achtergrond en het al dan niet hebben van een functiebeperking. 

Vaak? Te zeer gericht op het tekort aan mannen voor de klas?

Als de mensen die in opdracht van OC&W dit advies hebben geschreven het onderzoeksrapport Meer Meesters? (en let u in dit geval vooral op het vraagteken) hadden gelezen, hadden zij ook de ondertitel kunnen spellen.

Routes naar meer diversiteit voor de klas.

Meer diversiteit, meneer van Eijck, meer diversiteit. Meer Mannen als vliegwiel richting inclusiviteit voor de klas.

Het spijt ons niet te zeggen (daar zijn wij van Meestert! namelijk voor) dat ook nu weer het streven naar een betere balans tussen mannen en vrouwen voor de klas (genderdiversiteit) in de verkeerde hoek wordt geplaatst.

De hoek van de aandacht die nog te zeer gericht zou zijn op het tekort aan mannen voor de klas! Noem het het man-p0vrouw ding. wat dan ook moge zijn.

Neen, meneer van Eijck.

Net zoals het vormgegeven streven van de SER een rol te willen spelen in de aanwas van topvrouwen (een streven waar wij als Meestert! volledig achterstaan) streven wij met Meestert! en de alliantie divers voor de klas  naar hetzelfde: meer diversiteit.

We gaan hier graag met u over in gesprek. En dat had eigenlijk eerder gemogen. Nou, nee, gemoeten.

Met vriendelijke groet,

Edwin Borger en Robert Jan Kooiman. Meestert!

 

 

 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie