Meestert! staat voor(op).

Meestert! is een landelijk opererende stichting die als bedoeling heeft meer mannen het onderwijs in te krijgen en ze er ook in te houden. Dit doen we met Meestert! sinds 2015. Meer mannen in het onderwijs betekent actief meewerken aan het terugdringen van het leerkrachtentekort in het algemeen.

Meer mannen in het onderwijs betekent ook het vergroten van diversiteit op basis van geslacht. Diversiteit die zou kunnen gaan bijdragen aan een andere kijk op onderwijs, een andere kijk op oplossingen voor de vraagstukken waar het onderwijs mee te maken heeft. Niet beter, wel anders.

MEER OVER MEESTERT>>

Verhaal uitgelicht

Welke Amsterdamse school wil ‘over-Meestert’ worden?

EEN DAG ALLEEN MAAR MEESTERS…?! Meestert werkt! Steeds meer jongens kiezen voor de pabo. “Waarom?” Nou, omdat we een fantastisch mooi vak hebben natuurlijk. Wij, van Meestert, willen dit graag laten zien. Juffen zijn geweldig, maar veel docententeams bestaan (bijna) alleen maar uit juffen. Wij staan voor diversiteit. Het streven van Meestert! is dat alle […]

Verhalen uit het land!